7.lk KEMIAN KERTAUSTEHTÄVIÄ

Tunnista kemian työvälineitä.©Eeva Hakala

Lumen sulaminen 
kiinteä (s) -> neste (lq)
Lähde: http://pixabay.com

MUISTIPELI ALKUAINEISTA RATKAISE ALKUAINERISTIKKO MUISTA! Alkuainemerkki kirjoitetaan isolla kirjaimella ja, jos merkissä on kaksi kirjainta, niin ensimmäinen kirjain on iso ja toinen pieni. TV-visailu. Mikä on alkuaineen kemiallinen merkki? OSA 1©Eeva Hakala TV-visailu. Mikä on alkuaineen kemiallinen merkki? OSA 2 ©Eeva Hakala KUMPI ON ALKUAINETTA? 
KULJE ALKUAINEIDEN REITTIÄ! Explore-peliEXTRATIETOA: MISTÄ ALKUAINEIDEN NIMET TULEVAT?

Vanhempien tunnettujen alkuaineiden nimet olivat usein ainetta kuvaavia kreikan tai latinankielisiä termejä. 1900-luvun taitteessa uusien alkuaineiden etsiminen ja löytäminen on ollut systemaattisempaa ja se näkyy myös alkuaineiden nimeämisessä. Nimiä on annettu merkittävien henkilöiden muistoksi sekä maiden tai maanosien ja jopa planeettojen mukaan.

Explore-peli

https://gamilab.com/play/2936cd39-0706-4db8-85f2-80573bf5c86c


VESIMOLEKYYLI LITIUMIN ATOMIMALLI JAKOTISLAUSLAITTEISTO

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Osaatko alkuaineiden merkkejä?©Eeva Hakala